آیین رونمایی از صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی تلاشگران اقتصاد پایدار (تاپ)

طی گردهمایی در مرکز همایش ساختمان گروه تلاشگران اقتصاد پایدار و با حضور جمعی از مدیران شرکت های زیرمجموعه این گروه، صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی تلاشگران اقتصاد پایدار (تاپ) به طور رسمی آغاز به کار نمود. در این مراسم آقای کارشناس مدیرعامل صندوق، تسهیل حرکت به سمت اقتصاد پایدار، حمایت از کسب ­وکارهای ارزش آفرین و هم افزایی در گروه بزرگ تلاشگران اقتصاد پایدار (تاپ) را به عنوان اهداف اصلی صندوق بیان کردن و ابراز امیدواری نمودن که صندوق با پشتوانه چندین دهه فعالیت و کار جهادی گروه تلاشگران اقتصاد پایدار و با تکیه بر نیروی متخصص، بتواند به جایگاه برترین نهاد مالی پیشرو در بسترسازی و تسهیلگری حرکت کشور به سمت اقتصاد پایدار با تاکید بر کارآفريني و ثروت آفريني مبتني بر اقتصاد دانش بنيان دست یابد.

همچنین جناب آقای گلی مدیرعامل شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار از برنامه جدی این گروه برای سرمایه گذاری در حوزه کسب و کارهای دانش بنیان و با فناوری بالا خبر دادند و صندوق را به عنوان بازوی مالی و سرمایه گذاری گروه در این زمینه دانستند. ایشان ابراز امیدواری نمودن که با استفاده از پتانسیل این صندوق بتوان از ابزارهای نوین تامین مالی برای شرکت های گروه استفاده نمود.

در پایان تندیس آرم صندوق در حضور سهامداران صندوق و توسط فرزند سردار جهادگر شهید رضوی رونمایی گردید.