برگزاری ایین سالگرد افتتاح صندوق

در آستانه سالگرد افتتاح صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی تلاشگران اقتصاد پایدار مراسمی با حضور هیات مدیره و کارکنان صندوق برگزار و در مورد فعالیت های 2 ساله گزارشی ارائه شد.

همچنین در خصوص اینده ی پیش رو بحث و تبادل نظر شد.