تکمیل سرمایه صندوق تلاشگران اقتصاد پایدار

تاریخ 16 آبان 1400 سهام شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی تلاشگران اقتصاد پایدار از طرف صاحبان سهام تماما پرداخت گردید و سرمایه صندوق به مبلغ 100.000.000.000 ريال رسید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با صندوق پژوهش و فناوری تلاشگران اقتصاد پایدار تماس حاصل نمایید.

صفحه صندوق در اینستاگرام: instagram.com/toptechfund