مجمع عمومی سالیانه عادی به طور فوق العاده صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی تلاشگران اقتصاد پایدار

مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی تلاشگران اقتصاد پایدار با حضور تمامی سهامداران، حسابرس قانونی و ناظر کارگروه، روز دوشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۰ طی دو نوبت صبح و عصر در سالن برگزاری همایش ها و جلسات این صندوق برگزار شد.
در مجمع عمومی عادی سالیانه، ابتدا گزارشی از فعالیت‌های صندوق توسط مدیرعامل ارائه شد‌. سپس صورت‌های مالی سال 1399 مورد بحث و بررسی اعضا قرارگرفت و تصویب شد.
در ادامه جلسه، اعضای مجمع بودجه سال 1400 صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی تلاشگران اقتصاد پایدار را بررسی و تصویب کردند.
در مجمع فوق‌العاده نیز، اساسنامه جدید صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی تلاشگران اقتصاد پایدار مصوب هیات وزیران به تصویب اعضا رسید.
لینک کوتاه خبر در سایت دبیرخانه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری:
https://www.rtfunds.ir/-/fsd