نشست مشترک مدیران صندوق تاپ با رئیس و معاونین صندوق نوآوری و شکوفایی

به گزارش روابط عمومی صندوق پژوهش و فناوری تلاشگران اقتصاد پایدار، در دیدار دکتر مهدی گلی مدیرعامل گروه تلاشگران اقتصاد پایدار با دکتر علی وحدت رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، درباره موضوعاتی چون تقویت اکوسیستم نوآوری گروه بزرگ تلاشگران اقتصاد پایدار و تعاملات این گروه با شرکت های دانش بنیان و صندوق نوآوری و شکوفایی گفتگو شد.
در این دیدار دکتر وحدت بر ضرورت شکل‌گیری اقتصاد دانش بنیان با همکاری و مشارکت بنگاه های بزرگ و با سابقه تاکید کردند و نقش صندوق پژوهش و فناوری تاپ را در اکوسیستم نوآوری گروه تلاشگران اقتصاد پایدار با اهمیت و سودمند دانستند. ایشان اعلام نمودند که صندوق نوآوری و شکوفایی آمادگی دارد که در این راستا در کنار گروه تلاشگران قرار گرفته و در تعریف ابزارهای مالی مناسب، نهادهای مورد نیاز و شبکه سازی بنگاه های دانش بنیان کمک نماید.

در ادامه دکتر کارشناس مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری تاپ از آمادگی این صندوق برای سرمایه گذاری در حوزه های با ارزش افزوده بالا و ارائه خدمات مالی به شرکت های فناور و دانش بنیان صحبت نمودند و اعلام کردند که استراتژی سرمایه گذاری این صندوق ورود مشترک با حداقل یکی از شرکت های گروه تلاشگران در طرح ها و پروژه ها می باشد. ایشان صندوق تاپ را پل ارتباطی شرکت های گروه تلاشگران با اکوسیستم استارتاپی و نواوری کشور دانست و ابراز امیدواری کردند که در سال آینده شاهد دستاوردهای مناسب در این زمینه باشیم.

در این نشست پروژه های در دست گروه تلاشگران ارائه گردید و نحوه تعاملات مشترک مابین شرکت های این گروه و صندوق نوآوری و شکوفایی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین جناب آقای مهندس گرجی مدیرعامل شرکت دانش بنیان تایکو و جناب آقای افروز از شرکت دانش بنیان پناه ساز گزارشی از دستاوردها و توانمندی های فنی و مهندسی این شرکت های گروه ارائه کردند.