کسب رتبه اول گروه ساختمان و مهندسی عمران و کسب رتبه 123

افتخار دیگری برای گروه تلاشگران اقتصاد پایدار

با همت مدیران، کارشناس و کارکنان گروه تلاشگران اقتصاد پایدار افتخارکسب رتبه اول گروه ساختمان و مهندسی عمران وکسب رتبه 123 درارزیابی IMI-100  بین شرکت‌های برتر ایران برگ زرین دیگری، برای گروه تلاشگران اقتصاد پایدار رقم خورده است. نتیجه این رتبه بندی توسط سازمان مدیریت صنعتی در حضور مدیر عامل سازمان گسترش ،معاون اقصادی وزیر کار و امور رفاهی ، مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی و همچنین آقای دکترگلی مدیر عامل محترم گروه تلاشگران اعلام گردید . کسب این افتخار را به همه همکاران گروه تلاشگران اقتصادپایدار تبریک عرض می نماییم .