تسهیلات

یکی از وظایف صندوق پژوهش وفناوری، ارائه انواع تسهیلات به شرکت های دانش بنیان و فناور می باشد. بر اینیکی از وظایف صندوق پژوهش وفناوری، ارائه انواع تسهیلات به شرکت های دانش بنیان و فناور می باشد. بر این اساس این صندوق در قالب عقود مبادله ای انواع تسهیلات جعاله، لیزینگ، فروش اقساطی، خرید دین، اجاره به شرط تملیک و غیره را با شرایط تسهیل شده به شرکت ها پرداخت می نماید.

تسهیلات قرض الحسنه

یکی از تسهیلات قابل اعطا به شرکت‌های دانش‌بنیان متقاضی، تسهیلات قرض الحسنه برای نمونه‌سازی محصولات دانش‌بنیان است.

تسهیلات جعاله

تسهیلات جعاله یکی دیگر از تسهیلاتی است که صندوق پژوهش و فناوری تاپ به شرکت‌های دانش‌بنیان متقاضی و واجد شرایط با شرایط ذیل پرداخت می‌کند.

1- تسهیلات بلند مدت تولید صنعتی:

شامل خرید ماشین‌آلات، هزینه سرمایه ثابت با دوره‌ی بازگشت حداکثر 7 ساله

2- میان مدت قبل از تولید صنعتی:

شامل آماده‌سازی خط تولید، تجهیز کارگاه، طراحی صنعتی، بازاریابی و تامین دفتر اداری با بازپرداخت حداکثر 5 ساله

3- سرمایه در گردش

لیزینگ

یکی از موثرترین ابزارهای توسعه بازار محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان اعطای تسهیلات «اعتبار خرید» به خریداران محصولات این شرکت‌ها است.