به منظور مدیریت منابع گروه تلاشگران اقتصاد پایدار و تقویت ورود به کسب وکارهای نوپا و با ارزش افزوده بالا، صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی تلاشگران اقتصاد پایدار (تاپ) با مشارکت 7 شرکت باسابقه، معتبر و پیشرو این گروه و با سرمایه ثبتی 10 میلیارد تومان مستند به ماده 100 قانون برنامه سوم توسعه کشور (مکرر در ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه) و همچنین با اساسنامه مصوب هیات وزیران و مجوز رسمی دبیرخانه کارگروه صندوقهای پژوهش و فناوری در سال 1398 تاسیس گردید.

معرفی

به منظور مدیریت منابع گروه تلاشگران اقتصاد پایدار و تقویت ورود به کسب­وکارهای نوپا و با ارزش افزوده بالا، صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی تلاشگران اقتصاد پایدار (تاپ) با مشارکت 7 شرکت باسابقه، معتبر و پیشرو این گروه و با سرمایه ثبتی 10 میلیارد تومان مستند به ماده 100 قانون برنامه سوم توسعه کشور (مکرر در ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه) و همچنین با اساسنامه مصوب هیات وزیران و مجوز رسمی دبیرخانه کارگروه صندوق­های پژوهش و فناوری در سال 1398 تاسیس گردید.

چشم ­انداز صندوق پژوهش و فناوری تاپ

دستیابی به جایگاه برترین نهاد مالی پیشرو در بسترسازی و تسهیلگری حرکت کشور به سمت اقتصاد پایدار با تاکید بر کارآفريني و ثروت آفريني مبتني بر اقتصاد دانش بنيان

اهداف راهبردی و بلندمدت

                   الف- اجراي طرح‌هاي پژوهشي، پژوهش‌هاي كاربردي، فرهنگي، هنري و ... .

                   ب- اجراي مرحله توليد نيمه‌صنعتي و صنعتی طرح‌هاي به نتيجه رسيده

                   ج- تدوين دانش فني حاصل از تحقيقات و انتقال نتايج تحقيقات به مرحله توليد.

سیاست­های صندوق:

سهام داران

تلاشگران اقتصاد پایدار جهان توسعه پارس صنعت نوآوران تکساز صنعت نام آوران نصر سمنان توسعه منابع آب و انرژی توسعه سیلوها آریا پترو تلاشگران
تلاشگران اقتصاد پایدار جهان توسعه پارس صنعت نوآوران تکساز صنعت نام آوران نصر سمنان توسعه منابع آب و انرژی توسعه سیلوها آریا پترو تلاشگران

هیئت مدیره

هیات مدیره نماینده سمت عکس
1 جهان توسعه پارس صنعت امیر ابراهم افروز رئیس هیات مدیره امیر ابراهم افروز
2 نوآوران تکساز صنعت عباسعلی گرجی عضو هیات مدیره عباسعلی گرجی
3 توسعه منابع آب و انرژی حسن قاسم زاده عضو هیات مدیره حسن قاسم زاده
4 توسعه سیلوها سعید غلامی عضو هیات مدیره سعید غلامی
5 تلاشگران اقتصاد پایدار عباسعلی کارشناس مدیرعامل و عضو هیات مدیره عباسعلی کارشناس