توانمند سازی

بالا رفتن سرعت رشد فناوری، شکل گیری شرکت های بزرگ چند ملیتی، توسعه و تجاری سازی فراتر از انتظار فناوری های برافکن مانند هوش مصنوعی از جمله عواملی هستند که یک کارگزار به شدت رقابتی برای بنگاه های اقتصادی فراهم نموده اند. در این راستا بنگاه هایی که نتوانند توانمندی‌های لازم برای ایفای نقش فعال در زنجیره تأمین ملی و بین‌المللی و حضور در بازارهای رقابتی ملی و بین المللی را داشته باشند، محکوم به شکست و نابودی می باشند. صندوق تاپ با برخورداری از کارشناسان و خبرگان مجرب در حوزه های تخصصی کسب و کار آمادگی دارد تا با رویکردی علمی و عملیاتی به شرکتها در جهت توانمندسازی و ارتقاء توان و قدرت رقابتی، خدمات آموزشی و مشاوره ای (مالی، اقتصادی، فنی و عملیاتی) ارائه نماید.