تقویت اکوسیستم نوآوری گروه تلاشگران اقتصاد پایدار با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی
١٣٩٨/١١/٢٨

به گزارش روابط عمومی صندوق پژوهش و فناوری تلاشگران اقتصاد پایدار، در دیدار دکتر مهدی گلی مدیرعامل گروه تلاشگران اقتصاد پایدار با دکتر علی وحدت رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، درباره موضوعاتی چون تقویت اکوسیستم نوآوری گروه بزرگ تلاشگران اقتصاد پایدار و تعاملات این گروه با شرکت های دانش بنیان و صندوق نوآوری و شکوفایی گفتگو شد.در این دیدار د...


١٣٩٨/١١/٢٨

افتخار دیگری برای گروه تلاشگران اقتصاد پایدار با همت مدیران، کارشناس و کارکنان گروه تلاشگران اقتصاد پایدار افتخارکسب رتبه اول گروه ساختمان و مهندسی عمران وکسب رتبه 123 درارزیابی IMI-100  بین شرکت‌های برتر ایران برگ زرین دیگری، برای گروه تلاشگران اقتصاد پایدار رقم خورده است. نتیجه این رتبه بندی توسط سازمان مدیریت صنعتی در حضور مدیر عامل سازمان گ...


آیین رونمایی از صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی تلاشگران اقتصاد پایدار (تاپ)
١٣٩٨/١٠/١٠

طی گردهمایی در مرکز همایش ساختمان گروه تلاشگران اقتصاد پایدار و با حضور جمعی از مدیران شرکت های زیرمجموعه این گروه، صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی تلاشگران اقتصاد پایدار (تاپ) به طور رسمی آغاز به کار نمود. در این مراسم آقای کارشناس مدیرعامل صندوق، تسهیل حرکت به سمت اقتصاد پایدار، حمایت از کسب ­وکارهای ارزش آفرین و هم افزایی در گروه بزرگ تلاشگران...