رونمایی از دستاورد استارتاپ "موبیمه" شتابدهنده آروان تک

روز چهارشنبه مورخ 28-06-1400 طی مراسمی با حضور مدیران بیمه و جمعی از استارتاپ های فعال حوزه بانکی و بیمه ای کشور از دستاورد استارتاپ "موبیمه" وابسته به شتابدهنده آروان تک در حوزه اینشورتک که مورد حمایت صندوق پژوهش و فناوری تلاشگران اقتصاد پایدار قرار گرفته بود، رونمایی گردید.

در این مراسم دکتر عباسعلی کارشناس مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری تلاشگران اذعان داشت که این صندوق با توجه به اهمیت استارتاپ های بیمه ای و همچنین سبد کسب و کار گروه تلاشگران اقتصاد پایدار، آماده حمایت و سرمایه گذاری در استارتاپ های بیمه ای در حوزه ساخت و ساز، معدن و کشاورزی می باشد.

محصول "موبیمه" که با همکاری بیمه تجارت نو و کارت اعتباری ایران کیش تجاری سازی شده است، پلتفرمی برای تست آنلاین سلامت و بیمه گوشی های همراه می باشد.