مصاحبه صندوق نوآوری و شکوفایی با دکترکارشناس مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری تلاشگران اقتصاد پایدار :
1399/7/29

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری، عباسعلی کارشناس گفت: این صندوق ارتباط خوبی با برخی از سازمان های استان تهران دارد و در حال حاضر با برخی از شرکت ها و نهادهای تخصصی استان به مدل ها و توافق برای همکاری استراتژیک در راستای توسعه فناوری و نوآوری رسیده‌ایم.وی افزود: برای راه‌اندازی سرای نوآوری با محوریت خدمات شهری با یک...


کمک به تجاری سازی اختراع یونیت و صندلی سیار دندانپزشکی شرکت امرداد امداد
1399/7/28

کمک به تجاری سازی اختراع یونیت و صندلی سیار دندانپزشکی شرکت امرداد امداد با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری توسط صندوق پژوهش و فناوری تلاشگران اقتصاد پایدار انجام گرفت. این اختراع توسط جناب آقای محمدرضا درعلی با شماره 53400 ثبت گردیده است و از نظر عملکردی دارای تایدیه از متخصصین این حوزه و سازمانهای مختلف می باشد. یونیت و صندلی دندان پ...


مجمع عمومی سالیانه عادی به طور فوق العاده صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی تلاشگران اقتصاد پایدار
1399/7/2

مجمع عمومی سالیانه عادی به طور فوق العاده صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی تلاشگران اقتصاد پایدار با حضور تمامی سهامداران، حسابرس قانونی و ناظران کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری، برگزار شد.


نشست مشترک مدیران صندوق تاپ با رئیس و معاونین صندوق نوآوری و شکوفایی
1398/12/28

به گزارش روابط عمومی صندوق پژوهش و فناوری تلاشگران اقتصاد پایدار، در دیدار دکتر مهدی گلی مدیرعامل گروه تلاشگران اقتصاد پایدار با دکتر علی وحدت رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، درباره موضوعاتی چون تقویت اکوسیستم نوآوری گروه بزرگ تلاشگران اقتصاد پایدار و تعاملات این گروه با شرکت های دانش بنیان و صندوق نوآوری و شکوفایی گفتگو شد.در این دیدار د...


کسب رتبه اول گروه ساختمان و مهندسی عمران و کسب رتبه 123
1398/12/28

افتخار دیگری برای گروه تلاشگران اقتصاد پایدار با همت مدیران، کارشناس و کارکنان گروه تلاشگران اقتصاد پایدار افتخارکسب رتبه اول گروه ساختمان و مهندسی عمران وکسب رتبه 123 درارزیابی IMI-100  بین شرکت‌های برتر ایران برگ زرین دیگری، برای گروه تلاشگران اقتصاد پایدار رقم خورده است. نتیجه این رتبه بندی توسط سازمان مدیریت صنعتی در حضور مدیر عامل سازمان گ...